آیت الله العظمی ‌‌حاج آقا میرزا محمد فیض، فرزند ادیب نامی ‌‌میرزا علی‌اکبر فیض قدس سره یکی از اعاظم فقها و از اکابر علمای طراز اول در قرن چهاردهم هجری می‌‌باشد. گرچه مرحوم آیت الله فیض از نظر مرجعیت عامه و تقلید عمومی ‌‌مردم، در حد دیگر فقهای بزرگ یاد شده در این کتاب نبوده‌اند، ولی از آن جایی که آن مرد بزرگ الهی و فیض آثار، در احیا و ابقا حوزه علمیه قم نقش اساسی و حق بزرگی بر جامعه علمی‌‌ و اسلامی‌‌ ما دارند، به عنوان ادا بخشی از حقوق شرعی وی، به شرح حال مختصری از آن مرد علم و فضیلت می‌‌پردازیم باشد که شرح حال تفصیلی او را در ذیل کتاب «علمای معاصرین مرحوم خیابانی» آورده باشیم.