من امروز سوالات علوم تجربی،بخش فیزیک همراه با پاسخ را برایتان برای دانلود گذاشته ام تا از آن ها استفاده کنید.

نکته:هزینه دانلود پنج صلوات در حق اموات نویسنده است،«اگر نفرستی عواقب اخروی دارد».

نکته:مانند دانلود های دیگر نمی توانی در آن ها تغییر ایجاد کنی و اگر کپی کردی،هفت صلوات دیگر نیز بفرست.

نکته:با تشکر از دانلود شما.

 دریافت
حجم: 958 کیلوبایت