ما خواستیم سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم را که خودمان طراحی کرده ام را برایتان بگذارم تا برای امتحانات نوبت دوم آماده شوید.

نکته:فایل قفل شده می باشد و قابل تغییر نام نیست.مهر شده

نکته:سوء استفاده توسط همه دانش آموزان مخصوصا دانش آموزان سمپاد پیگرد قانونی دارد.لبخند

دریافت