من امروز برای شما 180 تا از سخنان گوهر بار ائمه اطهار را برای دانلود گذاشته ام تا با فرمایشات  و سفارشات ایشان آشنا شوید.

مذهب

دریافت

تهیه کننده:میلاد شریفی