امروزه بیش تر مشکلات جامعه در اثر ضعیف بودن باور های دینی در افراد بوده است و من نیز برای این که در حل این مشکل نقش کوچکی از خود ایفا کنم؛راهکار های تقویت باور های دینی را برای دانلود گذاشته ایم تا شاید شما با مطالعه آن باور های دینی خود را تقویت کنید.

دریافت
عنوان: راهکار های تقویت باور های دینی
حجم: 172 کیلوبایت