با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان پایه هشتم به کتاب علوم تجربی و در دسترس نبودن آن در فضای مجازی مدریت وبلاگ تصمیم گرفت این کتاب را به صورت یک فایل کلی برای شما به دانلود بگذارد،امیدواریم راضی باشید.

لینک دانلود پیش نویس:

دریافت
عنوان: کتاب علوم تجربی پایه هشتم

لینک دانلود کتاب اصلی:

دریافت