با سلام، در حدود143 نوحه آذربایجانی با صدای استاد سلیم موذن زاده، برایتان آماده کردیم؛امیدواریم ما را هم از دعاهای خویش بی نصیب نگذارید.